Zaplanuj ślub – przedstawiamy podstawowe elementy ślubnej ceremonii

Zaplanuj ślub

Zaplanuj ślub

Zanim zaczniesz planować przebieg ślubnej ceremonii zapamiętaj – nie ma dwóch takich samych ślubów.

Nawet jeżeli niektóre pary mówią takie same przysięgi, albo występują inne podobne akcenty, każdy ślub jest unikatowym połączeniem detali, które co prawda łączą się z uniwersalnymi elementami – kapłanem, wymianą obrączek, wyjściem z kościoła i innym. Poniżej znajdziesz wskazówki, które możesz dostosować do swoich preferencji. Pamiętaj jednak, że nie każdy element musi się znaleźć w planie twojego ślubu.

Przybycie pary młodej Przybycie pary młodej 

W tej części ceremonii państwo młodzi przybywają do kościoła, gdzie już oczekują na nich goście. Nowożeńcy mogą wspólnie iść po ślubnym kobiercu, albo osobno – pan młody jako pierwszy, a po 15 – 30 minutach przybywa panna młoda. W chrześcijańskiej tradycji, panna młoda jest prowadzona przez swojego ojca, podczas gdy pan młody czeka na nią przy ołtarzu. W żydowskiej tradycji, rodzice pana młodego odprowadzają go pod ołtarz, a następnie podobnie czynią rodzice panny młodej.

 Otwarcie ceremonii  Otwarcie ceremonii 

Tysiące razy słyszałaś zapewne jak kapłan mówi: „Moi drodzy, zgromadziliśmy się dziś…”, albo inny wstęp „Rodzina i przyjaciele”.

 Zwrócenie się kapłana do pary młodej

 W najważniejszej części ceremonii ślubnej kapłan zwraca się do pary młodej, podkreślając charakter przysięgi małżeńskiej, a następnie przypomina o obowiązkach i roli w małżeństwie.

 Złożenie przysięgi Złożenie przysięgi

Państwo młodzi składają sobie przysięgę. Są to słowa powtarzane za kapłanem, jednolite dla każdej ceremonii – przynajmniej w przypadku katolickiej wiary. Niektóre wyznania dopuszczają napisanie własnej przysięgi przez parę młodą.

Założenie obrączekZałożenie obrączek 

Po złożeniu przysięgi państwo młodzi nakładają sobie obrączki.

 Ogłoszenie

 Kiedy państwo młodzi nałożą obrączki, kapłan oficjalnie informuje, że są małżeństwem. Zazwyczaj brzmi to: „Ogłaszam was mężem i żoną”.

PocałunekPocałunek

 Potem następuje moment, na który wszyscy czekali – to chwila pierwszego pocałunku nowożeńców.

 Zakończenie ceremonii 

Po udzieleniu sakramentu małżeństwa, kapłan prowadzi mszę zgodnie z porządkiem obowiązującym w danym wyznaniu. W liturgii katolickiej kończy się ona błogosławieństwem.

wyjście z kościola Wyjście z kościoła 

Para młoda wychodzi z kościoła już jako nowożeńcy, zmierzając na przyjęcie weselne.