Umowa o przyjęcie weselne

Umowa o przyjęcie weselne

Umowa o przyjęcie weselne

Umowa o przyjęcie weselne jest ważnym dokumentem, któremu należy poświęcić należytą uwagę, by móc cieszyć się dobrze zorganizowanym weselem.

Osoby, które organizują wesele doskonale wiedzą, że organizacja wesela to nie tylko kwestie zamówienia kwiatów czy wyboru motywu przewodniego, ale również kwestie prawne – jedną z nich jest zawarcie umowy o przyjęcie weselne.

Zdecydowana większość domów weselnych i restauracji zawiera umowy o przyjęcie weselne, co jest wyrazem profesjonalizmu. Umowa tego typu zawiera szczegółowe zasady współpracy pary młodej z domem weselnym oraz dokładną liczbę gości i cenę za „talerzyk” oraz dodatkowe usługi. Umowa o przyjęcie weselne jest podpisywana przez parę młodą oraz przez przedsiębiorcę prowadzącego dom weselny lub restaurację. Z perspektywy prawa cywilnego umowa tego typu ma charakter umowy o dzieło, czyli umowy rezultatu, jakim jest przyjęcie weselne zorganizowane zgodnie z wytycznymi pary młodej.

Podstawowe elementy umowy

Pierwsza część umowy (komparycja) powinna zawierać dokładne określenie jej stron. Następnie należy określić podstawowe elementy umowy, a zatem: miejsce i termin przyjęcia weselnego, czas trwania uroczystości, liczbę gości, cenę za tzw. „talerzyk” w odniesieniu do dzieci i dorosłych. W kolejnych postanowieniach należy doprecyzować zakres usług dodatkowych, takich jak np. czas trwania poprawin i ich organizację, skorzystanie z usługi dekoracji sali weselnej, warunki rozliczenia i zmiany liczby gości lub zmiany w menu przed terminem rozliczenia.

Zadatek czy zaliczka?

W umowie o zorganizowanie przyjęcia weselnego znajdują się zasady rozliczeń. Najczęściej są przyjmowane dwa modele rozliczenia:

– wpłata zaliczki lub zadatku przy zawarciu umowy,

– uiszczenie pozostałej części ceny na ok. miesiąc przed terminem wesela lub uiszczenie ok. 50% części ceny przed weselem i pozostałej części po weselu.

Para młoda powinna zwrócić uwagę na to, czy w umowie jest mowa o zaliczce czy o zadatku. Zaliczka powinna być zwrócona w przypadku rozwiązania umowy, ponieważ jest „zaliczana” na poczet ceny usługi. Zadatek co do zasady ma charakter bezzwrotny. Oznacza to, że jeśli para młoda zrezygnuje z danego domu weselnego, nie odzyska wpłaconej kwoty. Zazwyczaj wysokość zadatku lub zaliczki wynosi ok. 1500 – 3500 zł w zależności od domu weselnego. Celem zaliczki jest przekazanie wykonawcy części środków potrzebnych do wykonania zamówienia. Zadatek pełni inną funkcję – ma za zadanie wzmocnić węzeł zobowiązaniowy i tym samym uniemożliwić odwołanie współpracy.

Odpowiedzialność organizatora nie jest absolutna

W umowie o zorganizowanie przyjęcia weselnego są zamieszczane między innymi takie postanowienia, jak zwolnienie z odpowiedzialności organizatora przyjęcia weselnego w razie braku możliwości zorganizowania przyjęcia z przyczyn uznawanych za siłę wyższą. Podobny charakter ma postanowienie, zgodnie z którym w razie zagrożenia bezpieczeństwa gości, przyjęcie weselne może zostać przerwane, a goście ewakuowani. Są to skrajne sytuacje, niezależne od woli organizatora wesela, za które on nie odpowiada. W tego typu przypadkach nie można pociągnąć organizatora wesela do odpowiedzialności kontraktowej, za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zawartej umowy. Organizator wesela będzie odpowiadał za przypadki, w których wesele nie zostanie zorganizowane prawidłowo w szczególności z powodu:

– zaniedbań lub działań personelu

– niedopełnienia formalności przez właściciela restauracji (np. sanepid zamknie restaurację z powodu nadużyć)

– zaniedbań firmy cateringowej lub innego podwykonawcy (tzw. wina w wyborze kontrahenta)

Czy para młoda odpowiada za działania gości?

Z kolei para młoda może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez gości weselnych, chyba że wskaże winowajcę, który dobrowolnie przyzna się do wyrządzenia szkody. W takiej sytuacji organizator przyjęcia weselnego nie ma podstaw do żądania odszkodowania od pary młodej. Do naprawienia szkody zobowiązany jest ten, kto szkodę wyrządził (tzw. odpowiedzialność na zasadzie winy). Ewentualnie, chcąc uniknąć nieprzyjemnych wspomnień para młoda może załagodzić konflikt płacąc za szkodę wyrządzoną przez jednego z gości, a następnie skierować się do sprawcy szkody z wezwaniem do zwrotu rekompensaty (tzw. roszczenie regresowe).

Słodki bufet i wiejski stół

Od kilku lat nieodłącznym elementem polskich wesel są  „słodki stół” i „wiejski stół”. Domy weselne oferują przygotowanie słodkiego i wiejskiego bufetu za cenę od ok. 2000 zł za każdy. Para młoda może jednak przynieść zakupione przez siebie wypieki oraz wiktuały na wiejski stół, korzystając jedynie z akcesoriów i obsługi domu weselnego (ok. 500 – 1000 zł). W tym przypadku dom weselny wymaga podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się praw do roszczeń wobec domu weselnego w przypadku zatruć u gości. W świetle prawa takie oświadczenie nie do końca wywołuje skutki, ponieważ gość, który zatruł się na przyjęciu weselnym ma prawo dowodzić, że przyczyną zatrucia były dania serwowane i przygotowane przez dom weselny. W tym zakresie oświadczenie nie ma znaczenia. Z kolei ciężar dowodu spoczywa na poszkodowanym – jeżeli nie udowodni winy domu weselnego, nie zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności.

Opłata na rzecz ZAiKS

Niektóre domy weselne dokonują opłaty na rzecz ZAiKS, o ile w ramach umowy zapewniają także orkiestrę. Dokonywanie opłaty nie leży w interesie domu weselnego, jeżeli nie zapewnia oprawy muzycznej. Para młoda nie ma obowiązku uiszczania opłaty na rzecz ZAiKS, gdy muzyka jest odtwarzana z płyty CD. Postanowienie o tym, że dom weselny nie ma obowiązku uiszczenia opłaty zwykle zostaje umieszczone w treści umowy.

Para młoda może zwolnić się z obowiązku uiszczania opłat tego typu, jeżeli stosowne postanowienie zostanie zawarte w treści umowy z DJ-em lub zespołem muzycznym. DJ ma dodatkowo obowiązek uiszczania opłat na rzecz organizacji chroniących prawa artystów, producentów i wykonawców. W takiej sytuacji wysokość opłat jest wliczona w wynagrodzenie DJ-a lub zespołu muzycznego.

 

Wzór umowy o zorganizowanie przyjęcia weselnego jest przygotowywany jako szablon przez dom weselny, restaurację lub innego organizatora. Nie oznacza to jednak, że nie można negocjować poszczególnych postanowień. W razie wątpliwości lub sugestii warto porozmawiać z właścicielem danego lokalu, w którym będzie organizowane wesele. Warto omówić najdrobniejsze szczegóły, aby uniknąć zbędnych nieporozumień.