Ślub z obcokrajowcem – co nas może zaskoczyć?

Ślub z obcokrajowcem – co nas może zaskoczyć?

Ślub z obcokrajowcem – co nas może zaskoczyć?

Miłość nie wybiera, nie zważa na kolor skóry i narodowość. Polacy mieszkają na wszystkich kontynentach, wyjeżdżają w najodleglejsze zakątki świata i tam często dosięga ich “strzała Amora”, czyli krótko mówiąc zakochują się, po czym postanawiają się pobrać.

Wszyscy, którzy przeszli zawirowania związane z załatwianiem formalności ślubnych i weselnych, doskonale wiedzą, ile trzeba mieć czasu, wytrwałości i cierpliwości, by osiągnąć sukces i…  nie zwariować. Problemów niestety przybywa, kiedy chcemy poślubić obcokrajowca. Prawdziwa miłość jednak nie lęka się przeszkód i pokonuje trudności. W końcu piękne Polki są adorowane przez Niemców, Szwedów, Anglików i Irlandczyków, a polscy mężczyźnie skradli niejedno francuskie, włoskie lub hiszpańskie serduszko. Jakie jednak dokumenty trzeba zgromadzić, by myśl o ślubie weszła w fazę realizacji?

Dokumenty

Jeśli młodzi zamierzają zawrzeć jedynie ślub cywilny, powinni przedstawić następujące dokumenty:

  • paszport z kartą pobytu,
  • skrócony akt urodzenia, który jest przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • dokument z kraju pochodzenia, który pozwala na zawarcie aktu małżeństwa – w przypadku niewydawania takiego dokumentu, konieczna jest wizyta w sądzie rejonowym, który jest zobowiązany do wydania odpowiedniego wniosku. W dokumencie zawierającym imię i nazwisko powinna być przedstawiona informacja o faktycznym stanie cywilnym: panna, rozwiedziona, wdowa, kawaler, rozwiedziony, wdowiec),
  • jeśli cudzoziemiec jest wdowcem lub wdową powinien przedstawić odpis aktu zgonu małżonka,
  • oświadczenie zawierające informację o wspólnym nazwisku.

Ślub w kościele

W przypadku ślubu kościelnego trzeba spełnić dodatkowe wymagania. Może się zdarzyć, że młodzi pragną ślubu konkordatowego. Konieczne będzie wtedy przygotowanie:

  • dowodów osobistych,
  • aktów chrztu,
  • aktów bierzmowania,
  • danych osobowych świadków.

Niezbędnym elementem jest również ukończenie nauk przedmałżeńskich. Para może na takie nauki uczęszczać w Polsce przed ślubem. Możliwe jest dostarczenie przez cudzoziemca zaświadczenia o ukończeniu takiego kursu w macierzystej parafii za granicą. Wydaje się jednak, że pierwsza opcja jest prostsza i szybsza. Konieczne będzie również ustalenie z księdzem, w jakim języku będzie odbywała się ceremonia. Najczęściej jest to oczywiście język polski, ale jest też możliwość obecności na ceremonii tłumacza przysięgłego. W przypadku, jeśli któreś z młodych nie przystąpił do sakramentu chrztu lub bierzmowania. a chce to uczynić, kościół może zaproponować przyspieszony tryb spełniania wymagań. Oznacza to, że na kilka dni przed ślubem zainteresowana osoba może przystąpić do wymaganego prawem kościelnym sakramentu.  Zdarzają się sytuacje, kiedy jedna z osób wstępujących w związek małżeński jest niewierząca, a dla drugiej ślub w obrządku katolickim jest bardzo ważny. Można wtedy wystąpić do biskupa o zgodę na ślub jednostronny. Taki ślub można zawierać z osobą wychowaną w innej niż nasza wierze, niewierzącą, a nawet apostatą. Pozwolenie jest udzielane, jeśli osoba niewierząca zadeklaruje, że w żaden sposób nie będzie ingerowała w życie religijne przyszłego współmałżonka, a dzieci zostaną wychowane w wierze katolickiej.

Ślub z obcokrajowcem spoza Unii Europejskiej

W przypadku zawierania małżeństwa z obcokrajowcem nie zamieszkującym jednego z krajów unijnych, wymagane są dodatkowe formalności. Konieczna jest rozmowa sprawdzająca u konsula, bowiem według prawa cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce ma możliwość legalizacji swojego pobytu i pracy. Konsul ma obowiązek sprawdzić, czy ślub nie jest zawierany jedynie w celu uzyskania określonych korzyści.

Ślub za granicą

Może się zdarzyć i tak, że obywatel Polski zamierza wziąć ślub za granicą. Powinien spełnić wszystkie wymagania, jakie obowiązują w danym kraju. Zazwyczaj nie różnią się one od wymagań praktykowanych u nas. W przypadku ślubu kościelnego należy się zgłosić poprzez placówkę dyplomatyczną do rodzimej parafii o wystawienie tzw. delegacji. W dokumencie zawarta będzie m.in. informacja określająca parafię, jakiej ślub powinien się odbyć.

Wydaje się, że formalności związanych ze ślubem z obcokrajowcem jest sporo. Wszystko jednak warto zrobić dla prawdziwej miłości.