Ślub konkordatowy: potrzebne dokumenty i kościelne formalności

ślub konkordatowy

ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy łączy sakrament małżeństwa ze świecką tradycją. Ślub cywilny jest pozbawiony sakralnego elementu, z kolei ślub kościelny nie wywołałby skutków prawnych, w tym między innymi w zakresie aktów stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nic zatem dziwnego, że wiele par decyduje się właśnie na konkordatowy ślub.

Ślub konkordatowy jest możli zawarciu przez Polskę umowy konkordatowej w 1998 r. ze Stolicą Apostolską. Wcześniej zwykle zawierano ślub cywilny w urzędzie stanu cywilnego (w formalnych strojach), a następnie odbywała się ceremonia ślubna. Panna młoda potrzebowała dwóch kreacji – formalnej i tradycyjnej. Ślub konkordatowy wiąże się z określonymi formalnościami, bez których spełnienia zawarcie go nie jest możliwe.

Dowody tożsamości

Do zawarcia ślubu konkordatowego potrzebne będą dokumenty tożsamości świadków oraz dane i dokumenty tożsamości pary młodej. Koniecznie sprawdźcie, czy na dzień zawarcia małżeństwa dowody osobiste będą ważne – warto zapytać o to również osoby, które zostały wybrane na świadków.

Wizyta w kancelarii parafialnej

Na kilka miesięcy przed planowaną ceremonią należy udać się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:
– metryką chrztu nie starsza niż 3 miesiące,
– zaświadczeniem o bierzmowaniu,
– świadectwem o nauce religii w szkole,
– potwierdzeniem odbycia nauk przedmałżeńskich,
– potwierdzeniem odbycia spotkań w poradni rodzinnej.

Ostatnie dwa wymienione dokumenty mogą zostać dostarczone w późniejszym czasie.

Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi

Jeżeli narzeczeni pochodzą z tej samej parafii i w tej parafii zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa, dostarczenie zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi nie jest konieczne. Każde z narzeczonych powinno zapewnić, aby zostały wygłoszone zapowiedzi i poprosić księdza o odpowiednie zaświadczenie. Jeżeli każde z narzeczonych pochodzi z innej parafii, potrzebne będą dwa zaświadczenia – po jednym z każdej parafii. Według aktualnego stanowiska episkopatu, zapowiedzi powinny być głoszone w parafiach stałego i tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron. Warto ustalić szczegóły z księdzem, który będzie udzielał ślubu parze młodej.

Zaświadczenie o odbyciu 2 spowiedzi

Zaświadczenie o odbyciu dwóch spowiedzi przedślubnych powinno być dostarczone do kancelarii parafialnej w dniu ślubu. W dniu ślubu para młoda składa podpisy pod oświadczeniem o wyrażeniu zgody na skutki cywilno – prawne wynikające z zawarcia ślubu konkordatowego.

Zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego

Na trzy miesiące przed dniem ślubu para młoda powinna udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, ze swoimi dowodami osobistymi i odpisami skróconymi aktu urodzenia. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania urzędnika, zostanie wydane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, które należy dostarczyć do kancelarii parafialnej, w parafii gdzie ma odbyć się ceremonia ślubu.

Kilka dni przed ceremonią należy udać się do kancelarii parafialnej ponownie z zaświadczeniem o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa, zaświadczeniem o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej – jeżeli nie zostały dostarczone wcześniej. Należy także przedłożyć zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych.

Zezwolenie na ślub z własnej parafii

Sakrament małżeństwa może zostać zawarty w parafii pana młodego lub w parafii panny młodej – wówczas zezwolenie na odbycie ślubu w innej parafii nie jest konieczne. Jeżeli para młoda zdecyduje się na zawarcie małżeństwa w innej parafii, potrzebują wydania licencji przez kancelarię parafialną, z której pochodzą – jest to zezwolenie na ślub w innej parafii.

W ciągu 5 dni od dnia zawarcia ślubu ksiądz dostarcza komplet dokumentów do właściwego urzędu stanu cywilnego. Po upływie 2 tygodni młode małżeństwo może odebrać z urzędu stanu cywilnego odpisy skrócone aktu małżeństwa.