Intercyza przedmałżeńska krok po kroku

intercyza

intercyzaIntercyza spędza sen z powiek wielu przyszłym małżonkom. Dokument niesłusznie traktuje się jako dowód na brak zaufania wobec drugiej osoby.

To, co tak groźnie brzmi, w rzeczywistości ma za zadanie uchronić kobietę i mężczyznę w przypadku ewentualnego konfliktu interesów. Przed dopięciem wszystkiego na ostatni guzik warto zastanowić się nad podpisaniem dokumentu o rozdzielności majątkowej.

Kilka słów o intercyzie

Intercyza przedmałżeńska jest dokumentem, który orzeka o rozdzielności majątkowej. Innymi słowy, kobieta i mężczyzna pozostają odrębnymi jednostkami w kwestii finansów. Bez podpisania tego dokumentu, wraz z zawarciem małżeństwa, dochodzi do połączenia obu majątków i stworzenia wspólnoty. Od tego dnia żona i mąż posiadają jeden budżet, ale tym samym oboje są odpowiedzialni za sytuację finansową drugiej osoby. W przypadku długów i braku środków na spłacenie zależności ze strony męża, obowiązek ten spada na kobietę, i odwrotnie.

Co należy zrobić, by podpisać intercyzę?

Przed podpisaniem intercyzy przedmałżeńskiej należy dobrze rozważyć tę kwestię. Jest to szczególnie ważne w przypadku par, w których jedna ze stron zarabia zdecydowanie mniej. To również dobre rozwiązanie dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Na intercyzę decydują się również osoby, które są w posiadaniu nieruchomości lub innych wartościowych przedmiotów.

Jeśli w trakcie przygotowań do ślubu oboje małżonków dojdzie do wniosku, że intercyza jest potrzebna, można podjąć kolejne kroki. Należy zgłosić chęć podpisania dokumentu u notariusza. Do tego potrzebna jest zgoda obu osób zainteresowanych intercyzą. Można ją podpisać zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i krótko po uroczystości.

Podczas spotkania z notariuszem należy mieć ze sobą stosowne dokumenty (dowody tożsamości, a w przypadku podpisania intercyzy po ślubie, skrócone akty małżeństwa). W samym dokumencie znajdzie się dokładny wykaz własności obu osób. Stąd też warto wcześniej dobrze się do tego przygotować. Koszt wizyty u notariusza wynosi ok. 500 zł.

O czym należy pamiętać, podpisując intercyzę przedmałżeńską?

  1. Intercyza podpisywana przed małżeństwem lub po jego zawarciu.
  2. Intercyza może być spisana wyłącznie w obecności notariusza.
  3. Przy podpisaniu dokumentu powinny być obecnie obie zainteresowane strony.
  4. Każda ze stron musi posiadać zdolność prawną oraz nie może być ubezwłasnowolniona.
  5. Dokument nie jest ważny, jeśli po jego podpisaniu nie dojdzie do zawarcia małżeństwa.